SWIFT BUSINESS FORUM ROMANIA

SWIFT BUSINESS FORUM ROMANIA

 

Serviciile financiar bancare – de la conformitate la inovație

SWIFT Business Forum Romania, evenimentul anual al comunității financiar-bancare din România, ajuns la cea de V-a ediție, s-a desfășurat la București la data de 30 octombrie 2014. Inițiatorii Forumului – Asociația Română a Băncilor şi SWIFT – şi-au propus ca acest eveniment să devină o platformă permanentă de dezbatere a unor subiecte relevante pentru industria financiar-bancară din România.

Ediția din acest an Forumului s-a desfășurat sub titlul „Serviciile financiar bancare – de la conformitate la inovație”. Sala Rondă a Hotelului Intercontinental a fost pentru o zi gazda evenimentului care a reunit peste 140 participanți, reprezentând institutii de credit, societăți de investiții financiare, emitenți de instrumente financiare, furnizori de soluții informatice destinate pieței financiar-bancare, consultanți, societăți comerciale.

Radu Grațian Ghețea, Președinte al Asociației Române a Băncilor și Președintele Grupului Membrilor SWIFT din România, a deschis lucrările conferinței, făcând o radiografie a sistemului bancar din România, un sistem solid și de încredere, fapt ce se datorează unei supravegheri stricte a băncii centrale, managementului de calitate al băncilor dar şi încrederii acţionarilor băncilor străine, care au investit pentru capitalizarea subsidiarelor din România. Sistemul bancar şi-a demonstrat stabilitatea structurală și a reuşit, fără dificultăţi majore, să depăşescă provocările legate volumul creditelor neperformante şi de optimizarea portofoliilor de credite pe fondul constrângerilor de reglementare.

Radu Ghețea a precizat că soliditatea sistemului bancar din România a fost confirmată și după recentele teste de stress realizate de Banca Centrală Europeană. În acest context, Banca Națională a României a precizat că subsidiarele grupurilor bancare cuprinse în evaluare care operează pe piața românească au rate de adecvare a capitalului superioare pragurilor reglementate. Gradul de capitalizare al sistemului bancar românesc este confortabil, de 17% în iunie 2014, în condițiile în care pragul minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR este de 8%.

Președintele Asociației Române a Băncilor s-a referit în continuare la provocările care stau în fața sistemului bancar, precum noile cerințe de provizioane și de monitorizare a riscurilor, generate de creșterea numărului de companii comerciale intrate în insolvență – dacă în urmă cu patru ani o companie din 30 era în insolvenţă, în prezent una din 7 firme este în insolvenţă.

Legat de tehnologie, Radu Ghețea a apreciat că riscurile asociate activității IT&C devin din ce în ce mai pregnante în evaluarea riscurilor în general, un risc major fiind dependența băncilor de furnizorii de aplicații informatice și de telecomunicații. O tendință actuală este cea de internalizare a dezvoltării aplicațiilor software, astfel unele bănci mari din Europa au început să dezvolte software in-house pentru a avea mai multă independență, unele dintre aceste centre fiind chiar în România, cunoscută pentru calitatea specialiștilor din industria IT. O soluție posibilă a acestei probleme poate fi utilizarea aplicațiilor open source în serviciile financiar-bancare, o inițiativă de acest fel aparținând companiei Allevo, partener certificat pentru servicii și soluții SWIFT.

Fin Otto Hansen, membru al Board-ului SWIFT, a vorbit despre strategia SWIFT2020, pentru care a fost lansat de curând un process amplu de consultare a comunităților naționale. Reprezentantul SWIFT a precizat că această strategie apare în condițiile în care multe bănci nu mai emit astfel de planuri, pentru că mediul se schimbă substanțial și într-un ritm foarte alert, dar pentru o organizație care se bazează în principal pe tehnologie cum este SWIFT, ceea ce este valabil în business peste cinci ani se întâmplă deja, de aceea strategia este importantă.

SWIFT2020 propune cinci direcții de acţiune, astfel: procesarea de plăţi naţionale în timp real 24/7, plăţi internaţionale persoană-la-persoană (P2P), dezvoltarea soluţiilor de conformitate cu cerinţele privind criminalitatea financiară, extinderea soluţiilor pentru corporaţii și dezvoltarea soluţiilor pentru tranzacții cu produse de investiții financiare.

Søren Haugaard, Global Head of Trade & Supply Chain Finance, Danske Bank, a vorbit în continuare despre rolul colaborării în industria financiar-bancară și despre beneficiile aduse de apartenenţa la organizaţii cum este European SWIFT Alliance (ESA). Înființată în anul 2001, ESA cuprinde în prezent comunitățile naționale SWIFT din 30 de țări – printre care și România din anul 2009 – fiind un spațiu al cooperării și colaborării, al schimbului permanent de experiență și informații privind soluțiile și infrastructura SWIFT, dar și problemele și proiectele comunităților bancare din regiune.

În continuare, Andre Boico, Head of Pricing SWIFT, a vorbit despre politica organizației de reducere a costurilor tranzacţiilor, anunţând că a fost realizat – cu un an mai devreme decât era planificat – angajamentul SWIFT de a reduce între 2010 şi 2015 preţurile mesageriei SWIFT cu procente cuprinse între 30 şi 50%, un obiectiv al organizaţiei cuprins în strategia SWIFT2015. Referitor la evoluţia traficului SWIFT în România, Andre Boico a arătat că în ultimii ani s-a manifestat o creştere constantă anuală în medie de 10% a traficului SWIFT și că România a avut o creştere importantă a traficului de circa 42% în ultimii 4 ani.

SWIFT Business Forum a continuat cu o sesiune dedicată impactului noilor reglementări asupra sistemului financiar-bancar și stadiului proiectelor comunității financiar-bancare din România în domeniul plăților și al tranzacțiilor cu instrumente financiare în contextul inițiativelor europene, sesiune moderată de Michael Formann, Head of SWIFT Austria / Central and Eastern Europe.

Ruxandra Avram, Șef Departament la Direcţia Stabilitate Financiară, Banca Națională a României, a prezentat principalele provocări care stau în fața industriei plăților la nivel european: finalizarea integrării financiare în Europa, protecţia consumatorilor serviciilor de plăţi, securitatea instrumentelor de plată, accesul entităților din afara sistemului bancar la contul de plăți, monitorizarea de către autoritățile competente. Reprezentatul băncii centrale a detaliat prevederile și impactul Directivei Conturilor de Plăți, recent aprobată de autoritățile europene, reglementare menită să uniformizeze practicile la nivel european şi având ca scop favorizarea accesului rezidenţilor şi non rezidenţilor la un cont de plăți de bază, pentru creșterea gradului de bancarizare în special în state emergente precum România, comparabilitatea comisioanelor la conturile bancare şi o mobilitate sporită a conturilor curente.

În paralel cu necesitatea de a aplica noile reglementări, sistemul bancar din România a implementat și auto-reglementarea în domeniul plăților naţionale. Constantin Rotaru, Consilier principal şi coordonatorul acestei activităţi în cadrul ARB, a prezentat modul în care comunitatea bancară din România s-a organizat pentru auto-reglementare în domeniul plăților în procesul de adoptare a standardelor SEPA pentru plăţile în lei.

În continuare, s-a discutat despre stadiul proiectelor comunitatii financiar-bancare din Romania. Ionel Dumitru, Consilier al Directorului General al TransFonD, a vorbit despre stadiul Programului de dezvoltare şi modernizare a sistemului electronic de plăţi de mică valoare, pașii parcurși până în prezent și lecțiile învățate, precum și despre etapa următoare a cestui proiect: lansarea SEPA Direct Debit planificată pentru luna martie 2016.

Adriana Tănăsoiu, Director General la Depozitarul Central, a vorbit despre piaţa de capital din România, despre standardizare, colaborare și bune practici la nivelul acestei pieţe în contextul european, precum și despre proiectul de conectare a Depozitarului Central la sistemul european unic de compensare, Target2Securities, proiect derulat de către Banca Centrală Europeană.

Ca și la edițiile precedente, o sesiune a Forumului a fost dedicată inovației în industria financiar – bancară. Felix Enescu, ConsultBlue, a vorbit despre oportunitățile și provocările aduse de evoluția tehnologiei, „Internet of things”, schimbarea permanentă a cerințelor clienților serviciilor financiare și despre tendințe în evoluția serviciilor financiar bancare în acest context.

Ruud van der Horst, consultant cu o vastă experinţă în domeniul bancar, s-a referit la modul în care băncile ar trebui să acţioneze pentru a ține pasul cu evoluţia tehnologiei, pentru a face față competiţiei și cerinţelor în permanentă schimbare ale clienților.

Corina Mihalache, CEO Allevo, a subliniat avantajele pe care le aduc aplicaţiile open source şi faptul că acestea încep să pătrundă şi în domeniul financiar-bancar, colaborarea pe o platformă deschisă putând reprezenta o soluție adecvată pentru bănci în contextul actual.

Noutăți privind serviciile și soluțiile SWIFT și ale partenerilor săi au fost prezentate în cadrul unor sesiuni paralele interactive, care au cuprins: directoare cu date de referință – SWIFTRef, soluția MyStandards pentru administrarea standardelor la nivelul instituțiilor sau al comunităților financiar-bancare, modificările standardului ISO pentru codurile BIC (Business Identifier Code) și implementarea noilor coduri pentru identificarea unică a entității legale LEI (Legal Entity Identifier), servicii SWIFT în cloud, soluții pentru operațiuni cu produse de investiții financiare și soluții open source de la Allevo.

Ediția din acest an a SWIFT Business Forum România a adus în premieră o sesiune dedicată conformității cu reglementările în domeniul prevenirii spălării banilor și criminalității financiare, care este una dintre cele mai mari provocări pentru industria globală a serviciilor financiar-bancare. Sesiunea a fost susținută de Steven Palstermans, Head of Compliance Initiatives, Central and Eastern Europe SWIFT, care a prezentat portofoliul dezvoltat de SWIFT corelat cu reglementările în domeniu la nivel internaţional şi care cuprinde: soluțiile Sanctions Screening și Sanctions Testing, noul registru global KYC – Know Your Correspondent – Registry, serviciile Compliance Analitycs și Onsite Business Intelligence.

Descarca