PROIECTUL SEPA RON

PROIECTUL SEPA RON

 

Plăţi în moneda naţională la standarde europene

Zona Unică de Plăţi în Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având ca obiectiv crearea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale şi tehnice între pieţele de plăţi naţionale din Europa.

Ce înseamnă SEPA? Este acea zonă geografică în care plăţile fără numerar în euro sunt efectuate prin intermediul unor instrumente de plată standardizate: SEPA Credit Transfer (SCT), SEPA Direct Debit (SDD), plăţi prin carduri conform cadrului armonizat SEPA Cards. Aceste standarde reprezintă fundamentul dezvoltării serviciilor de plăţi realizate exclusiv electronic,  precum efectuarea de plăţi prin internet şi dispozitive mobile, servicii de facturare electronică şi alte servicii electronice cu  valoare adăugată.

În SEPA va fi posibilă efectuarea de plăţi în euro între orice conturi deschise la bănci din această zonă geografică, cu aceeaşi  uşurinţă şi la acelaşi nivel de servicii şi securitate cu care acest lucru se poate face astăzi în cadrul graniţelor naţionale. Pentru companiile europene, standardele comune, decontarea mai rapidă şi prelucrarea simplificată vor îmbunătăţi fluxurile de plăţi, vor duce la reducerea costurilor şi vor facilita accesul la noi pieţe. Mai mult, mediul de afaceri poate beneficia de dezvoltarea la nivelul comunităţilor naţionale a unor produse inovatoare, bazate pe standardele SEPA, oferite de furnizorii serviciilor de plăţi.

Autorităţile europene se aşteaptă ca armonizarea cadrului legal şi a infrastructurilor tehnice de plăţi la nivel european să fluidizeze procesele de afaceri prin înlocuirea operaţiunilor „pe hârtie” cu soluţii electronice standardizate, aşa cum este facturarea  electronică. Documentul, publicat de Comisia Europeană în mai 2010, „The Digital Agenda for Europe“ defineşte rolul cheie pe care tehnologiile informatice şi de telecomunicaţii îl vor avea în atingerea obiectivelor incluse în Strategia 2020 pentru Europa.

Aria largă de cuprindere – 33 de ţări, peste 500 de milioane de locuitori, precum şi peste 9.300 de instituţii ce oferă servicii de  plăţi, dar şi numărul mare de actori implicaţi în procesele de plăţi sunt factori ce cresc dificultatea proiectului SEPA.

Regulamentul SEPA adoptat în februarie 2012 de către autorităţile europene introduce termene limită pentru migrarea la instrumentele de plată în euro SCT şi SDD. Prin această reglementare, toate entităţile implicate în procesele de plăţi – consumatori, corporaţii, administraţiile publice şi, evident, instituţiile de credit şi cele de plăţi – au obligaţia de a realiza migrarea la instrumentele de plată SEPA în termenele prevăzute de regulament: 1 februarie 2014 – cu o perioadă de tranziţie de 6 luni  recent stabilită de Comisia Europeană – pentru ţările din zona euro şi 31 octombrie 2016 pentru ţările din zona non-euro.

Pentru instituţiile de credit şi infrastructurile de plăţi, dar şi pentru companiile de orice mărime, SEPA este o oportunitate de a  evalua aplicaţiile de plăţi curente şi de a adopta o decizie privind schimbarea în viitor a modului de efectuare a plăţilor. Reproiectarea procese lor de plăţi pe baza unor soluţii inovatoare de tip „end-to-end” poate genera câştiguri substanţiale privind eficienţa plăţilor şi reducerea costurilor, prin standardizare, automatizare şi centralizare.

Disponibilitatea unor infrastructuri de plăţi standardizate în SEPA deschide noi oportunităţi pentru expansiunea operaţiunilor dincolo de graniţele naţionale, sistemele şi formatele de plăţi fragmentate existente în prezent în Europa fiind un obstacol  semnificativ pentru extinderea operaţiunilor companiilor pe alte pieţe.

În cadrul eforturilor de optimizare continuă a produselor şi serviciilor oferite clienţilor şi de adaptare la cerinţele şi practicile  europene, comunitatea bancară din România a hotărât să aplice standardele europene şi pentru plăţile naţionale în lei, înainte de  trecerea la moneda euro, prin adoptarea Schemelor de plăţi SEPA pentru operaţiunile de transfer credit şi debitare directă.  Proiectul SEPA pentru plăţile în moneda naţională este derulat de instituţiile de credit împreună cu TransFonD, operatorul infrastructurii de plăţi din România, cu sprijinul Băncii Naţionale a  României.

Adoptarea standardelor SEPA pentru plăţile în lei este subiectul unui proces de auto-reglementare la nivelul comunităţii bancare,  care a fost demarat la iniţiativa şi cu susţinerea Băncii Centrale şi s-a concretizat prin semnarea în septembrie 2012 a Convenţiei  privind Schemele naţionale de plăţi, ce include Schemele SEPA de transfer credit şi debitare directă adaptate pentru plăţile în lei.  În procesul de autoreglementare, Asociaţia Română a Băncilor, în baza mandatului primit de la Banca Centrală, a preluat rolul de autoritate de guvernanţă a Schemelor SEPA RON.

O primă etapă a proiectului SEPA RON a fost realizată prin lansarea în producţie a sistemului TransFonD pentru plăţile de mică  valoare SEPA RON – componenta transfer credit, în luna noiembrie 2012, etapa următoare pentru lansarea componentei de debitare directă fiind planificată pentru sfârşitul acestui an.

Adoptarea Schemelor SEPA pentru plăţile în lei are ca obiective principale uniformizarea fluxurilor de plăţi în lei şi în euro, automatizarea şi facilitarea conexiunilor informatice cu clienţii corporatişti cu o structură informaţională stabilă, dezvoltarea instrumentului debitare directă în conformitate cu standardele europene, ceea ce ar permite accesul mai facil al clienţilor la acest instrument şi adoptarea lui pe scară largă, dar şi diminuarea presiunii investiţionale şi operaţionale determinate de adoptarea  euro.

Descarca