Zona Unică a Plăţilor în Euro – Single Euro Payments Area – SEPA este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăţilor, având drept obiectiv realizarea unei pieţe integrate pentru serviciile de plăţi în euro, prin eliminarea barierelor comerciale, legale şi tehnice existente între pieţele de plăţi naţionale din Europa.
Piaţa unică a plăţilor în euro a devenit deja realitate în zona euro, unde, începând cu luna august 2014, toate plăţile prin transfer credit şi debitare directă în euro, realizate la nivel naţional sau transfrontalier, respectă regulile de afaceri şi cerinţele tehnice definite de standardele SEPA. Printre trăsăturile cele mai importante ale acestor instrumente se numără:

 • Acoperirea pan-europeană;
 • Transferul integral al sumei de plată în contul beneficiarului;
 • Transparenţa comisioanelor prin evidenţierea separată a acestora;
 • Termene maxime de decontare – o zi lucrătoare pentru transfer credit, două zile lucrătoare pentru plăţile periodice prin debitare directă;
 • Utilizarea codurilor de identificare BIC şi IBAN pentru identificarea unică a băncii şi numărului de cont;
 • Procesarea automatizată prin sisteme de procesare electronice de la iniţiatorul plăţii la beneficiarul final;
 • Utilizarea pe segmentul inter-bancar a mesajelor de plată în format ISO 20022 xML.

O noutate a zonei SEPA este posibilitatea de a realiza şi colecta plăţi prin debitare directă în euro la nivel transfrontalier, prin armonizarea practicilor şi adoptarea aceloraşi formate tehnice la nivelul pieţelor naţionale.

Pentru zona non-euro, utilizarea instrumentelor SEPA pentru plăţile în euro este obligatorie începând cu data de 31 octombrie 2016, conform prevederilor Regulamentului (EU) 260/2012, majoritatea băncilor din România oferind deja aceste servicii.

În plus, comunitatea bancară din România a demarat un proiect unic în Uniunea Europeană care a avut ca obiectiv modernizarea fluxurilor interbancare de plăţi prin adoptarea standardelor SEPA pentru plăţile în lei şi care a fost recent finalizat cu succes.

Adoptarea Schemelor SEPA pentru plăţile în lei urmăreşte uniformizarea fluxurilor de plăţi în lei, automatizarea şi facilitarea schimburilor de informaţii cu clienţii corporatişti, dezvoltarea instrumentului de debitare directă în confor mitate cu standardele europene şi adoptarea pe scară largă a acestuia, dar şi diminuarea presiunii investiţionale şi operaţionale determinate de adoptarea euro.

La data de 12 aprilie 2016, TRANSFOND, împreună cu comunitatea bancară din România, au lansat noile instrumente de debitare directă în lei în format SEPA şi un serviciu adiţional – Registrul Unic al Mandatelor (RUM), o bază de date centralizată care gestionează toate mandatele de debitare directă în lei, însoţită de o aplicaţie auxiliară de Asistenţă Mandate care permite generarea mandatelor preformatate.

Utilizarea noilor instrumente de debitare directă în lei oferă o serie de avantaje pentru consu matori şi pentru companiile care colectează încasările prin debitare directă.
Totodată, prin modernizarea infrastructurii naţionale de plăţi oferită de TRANSFOND, băncile din România beneficiază în prezent de o bază mai bună pentru procesarea şi reconcilierea automată atât a mesajelor de plată, cât şi a mesajelor de rezolvare a excepţiilor.

Debitarea directă asigură o modalitate facilă de plată a facturilor de utilităţi şi a altor servicii. Pentru ca un client plătitor să nu mai aibă grija plăţilor lunare pe care trebuie să le efectueze în mod regulat, este suficient acum doar un cont deschis la o bancă furnizoare de servicii de debitare directă şi un mandat de plată prin debitare directă interbancară încredinţat furnizorului de servicii sau bunuri care utilizează colectarea prin acest tip de instrument de plată sau băncii sale.

Până în prezent, un mandat de debitare directă trebuia transmis în trei locuri: creditorului, băncii acestuia şi băncii debitorului, de cele mai multe ori numai pe suport hârtie.
Avantajul principal pentru un consumator care plăteşte prin debitare directă în format SEPA este dat de faptul că semnează şi transmite mandatul o singură dată, fie către banca sa, fie către furnizorul de servicii.

Mandatul este însoţit de facilitatea transmiterii automate a informaţiilor cuprinse în mandat celorlalte părţi implicate. În plus, consumatorul este protejat faţă de orice încercări neautorizate de colectare de bani din contul său prin debit direct interbancar.

Consumatorul care optează pentru plata prin debitare directă interbancară beneficiază, prin intermediul aplicaţiei de Asistenţă Mandate, disponibilă 24/7/365 pe site-ul TRANSFOND (https://am.transfond.ro), de centralizarea la nivel naţional a datelor despre furnizorii şi despre băncile care oferă serviciile respective de plată, precum şi de un format unic, standardizat al mandatului de debitare directă în relaţie interbancară.

Printre funcţiile Aplicaţiei de Asistenţă Mandate se numără şi accesul on-line al furnizorilor, plătitorilor şi operatorilor băncilor, precum şi facilitatea de generare a formularelor de mandate în format pdf cu câmpuri active, pre-completate cu datele furnizorului, înseriate cu o referinţă unică.

Avantajele oferite clienţilor şi băncilor de utilizarea Registrului Unic al Mandatelor sunt următoarele:

 • Format unic, standardizat al mandatului în relaţia interbancară;
 • Centralizarea datelor despre creditori (furnizori) şi băncile care oferă servicii de debitare directă la nivel interbancar;
 • Transmiterea, printr-un sistem automat şi securizat, a informaţiilor cuprinse în mandat, fără ca plătitorul să fie obligat să se prezinte şi la creditor şi la banca sa;
 • Un sistem unic pentru evidenţă/gestiune centralizată a tuturor mandatelor interbancare în spaţiul naţional (bază de referinţă unică);
 • Optimizarea fluxurilor operaţionale pentru clienţi şi bănci.

Prin utilizarea Registrului Unic al Mandatelor, băncile oferă clienţilor un grad sporit de siguranţă a plăţilor prin validarea instrucţiunilor de debitare directă cu mandatele corespunzătoare, obţinându-se eliminarea riscului de rambursare pentru colectări neautorizate şi reducerea numărului disputelor.

Avantajele Registrului Unic al Mandatelor din punct de vedere al furnizorilor care colectează încasările prin debitare directă sunt următoarele:

 • Facilitarea generării de formulare electronice de iniţiere a mandatelor cu referinţă unică a mandatului;
 • Element unic de referinţă în relaţia mandat-punct de consum/contract/cod client (mandat vs. instrucţiune);
 • Optimizarea administrării mandatelor, prin utilizarea unui formular standard, identificat unic la nivel naţional;
 • Soluţie informatică disponibilă furnizorilor în punctele de lucru, prin aplicaţia
 • Asistenţă Mandate;
 • Evitarea disputelor cu plătitorii, prin utili zarea mandatelor pre-validate;
 • Credibilitate, fiecare furnizor fiind declarat de o bancă pentru înrolare în Registrul Unic al Mandatelor.

Pentru furnizorii care colectează încasări prin debitare directă interbancară, Registrul Unic al Mandatelor oferă informaţii şi notificări referitoare la starea mandatelor, rapoarte periodice despre mandatele existente/utilizate şi prevalidarea mandatelor pentru evitarea disputelor cu plătitorii.

Derularea proiectului de lansare a noilor instrumente de debitare directă în lei a presupus crearea unei platforme de colaborare între bănci şi companiile care colectează încasările prin debitare directă. Comunicarea va continua şi în viitor pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi creşterea volumului de plăţi efectuate prin debitare directă.

Descarca

sepaAlte articole

Mai multe despre ARB

Citește și...

SMEs Talk Gabriela Folcuț, ARB: Unul dintre factorii care nu permit accelerarea gradului de intermediere financiară este numărul mare de firme subcapitalizate

Gabriela Folcuț, Director executiv al Asociației Române a Băncilor, Interviu video Profit News – 19 septembrie 2022

Read More

NU PREDAI FĂRĂ SĂ ÎNVEŢI – “Educaţia financiară este calea spre bunăstare economică”

Gabriela Folcuț, Director Executiv Asociația Română a Băncilor, BURSA - SUPLIMENT EDUCAȚIA – 13 septembrie 2022

Read More