PLATFORMA PENTRU AGENDA DIGITALĂ

 

Industria serviciilor financiar bancare trece prin importante transformări structurale, fi ind puternic infl uențată de o serie de factori, precum schimbările în comportamentul clienților generate de evoluția tehnologică, expansiunea jucătorilor netradiționali, orientați pe cerințele clienților și inovație, dar și noile reglementari cu impact asupra modelelor economice si de afaceri.

Federația Bancară Europeană, organizație din care face parte și Asociația Română a Băncilor, susține planurile Comisiei Europene privind crearea pieței unice digitale, obiectiv ce poate fi atins prin dezvoltarea de către industria fi nanciar bancară a unor servicii inovative şi competitive, care să îndeplinească în cel mai înalt grad cerințele utilizatorilor de servicii fi nanciar bancare.

Instituțiile de credit din România contribuie în mod activ la accelerarea introducerii soluțiilor digitale în serviciile fi nanciar bancare și sunt preocupate de redefi nirea modelelor de afaceri prin noi servicii inovative, așa cum sunt Plățile Instant și implementarea Open Banking – cu provocările și oportunitățile pe care aceste proiecte le generează. Platforma pentru Agenda Digitală, inițiată de Asociația Română a Băncilor în anul 2016, poate fi considerată principalul accelerator al economiei românești, urmărind îmbunătățirea ofertei de servicii şi produse fi nanciar bancare şi venind în întâmpinarea cerințelor clienților pentru servicii rapide, comode, efi ciente, sigure şi transparente, asigurând, în acelaşi timp, şi creșterea incluziunii fi nanciare în România.

Asociaţia Română a Băncilor promovează dialogul cu toate părţile interesate – factori instituţionali, reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori, mediul de afaceri, mass media – pentru îmbunătăţirea şi armonizarea cadrului de reglementare național cu cel european, în special cu prevederile Regulamentului EU nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS) privind crearea pieţei unice (inclusiv digitale) europene, astfel încât acesta să permită accelerarea procesului de adoptare a tehnologiilor digitale în domeniul fi nanciar bancar. Propunerile comunităţii bancare urmăresc în principal:

 • Recunoașterea efectului juridic al tuturor tipurilor de semnături – semnătura electronică, semnătura electronică avansată și semnătura electronică califi cată – pentru facilitarea schimbului de informații și documente în mediul electronic între cetățeni, mediul de afaceri și instituțiile guvernamentale;
 • Realizarea procedurilor de cunoaștere a clientelei prin intermediul unui interviu video, ca mijloc alternativ pentru cazurile în care persoana respectivă se afl ă la distanță;
 • Preluarea acordului clientului pentru consultarea informațiilor în diferite baze de date şi prin mijloace alternative, renunțând la cerința exclusivă a formei scrise.

Platforma pentru Agenda Digitală are la bază următoarele proiecte derulate la nivelul comunității bancare, care privesc nivelul relațiilor inter-bancare și nivelul infrastructurilor de plăți, astfel:

 • Adoptarea standardelor SEPA pentru plățile în lei – proiectul SEPA RON;
 • Platforma electronică pentru publicarea și administrarea standardelor utilizate la nivelul comunității naționale – MyStandards;
 • Administrarea Schemelor Naționale de Plăți la nivelul comunității bancare;
 • Modernizarea cadrului legislativ național, transpunerea și aplicarea prevederilor noilor reglementări europene: Regulamentul Interchange Fee (MIF), Directiva revizuită a Serviciilor de Plăți (PSD2), Regulamentul SEPA (260/2012), Directiva privind conturile bancare (92/2014), Directiva NIS privind securitatea sistemelor și rețelelor;
 • Dezvoltarea sistemului de procesare electronică a popririlor – proiectul e-Popriri;
 • Adoptarea Schemei de Plăți Instant și dezvoltarea sistemului de Plăți Instant în lei;
 • Cooperarea la nivelul sistemului bancar pentru întărirea măsurilor de securitate cibernetică.
 • Rata de bancarizare la nivel global a ajuns la 69% în 2017, față de 51% în 2011.
 • 94% tranzactii cash în România, față de 68% în vestul UE.
 • 8% rata IMM-urilor care fac vânzări online în România, față de 17% în UE;
 • -5% reducerea pieței ”gri” prin creștere cu cel puțin 10% pe an timp de 4 ani consecutivi a plăților electronice.
 • 52% din adulți au efectuat plăți electronice la nivel mondial în 2017, față de 42% în 2014.
 • 26% dintre utilizatorii de internet din România au făcut cumpărături online în anul 2018, față de 69% media UE.
 • 10% dintre utilizatorii de internet au folosit internet bankingul în România în 2018, față de 64% media UE.

Digitalizarea în relația cu banca > creșterea productivității companiilor > stimularea creditării și investițiilor > creștere și crearea de locuri de muncă > bunăstare

 

 • Colaborare şi cooperare pentru armonizarea legislației, în paralel cu participarea la procesul de transpunere la nivel național a unor noi reglementări europene.
 • Prioritizarea digitalizării bancare în cadrul proiectelor de digitalizare a României.
 • Know-how bancar în implementarea serviciilor digitale și în securitatea cibernetică.
 • Transpunerea și aplicarea prevederilor noilor reglementări europene: MIF, Reg. SEPA, PSD2, Dir. 92, Dir. NIS etc.

Cooperarea pentru asigurarea securității cibernetice