SIBOS 2013 – Only in Romanian

SIBOS 2013 – Only in Romanian

 

Excelenta, comunitate, inovatie

Rodica Tuchilă, Director, Asociaţia Română a Băncilor, SWIFT User Group Chairperson Romania – Piața Financiară, octombrie 2013

Anul 2013 este pentru SWIFT un an al aniversărilor: 40 de ani de la înfiinţarea organizaţiei, 10 ani de la prima ediţie a Standards Forum, al cincilea an de existenţă a Innotribe – divizia pentru inovaţie a SWIFT, ediţia cu numărul 35 a celui mai mare eveniment anual global al industriei finanaciar – bancare, SIBOS, organizat în acest an pentru prima oară în Dubai, Emiratele Arabe Unite .

În urmă cu 40 de ani, la Bruxelles un grup de reprezentanţi ai industriei financiare au lansat iniţiativa creării unei reţele de comunicaţii, a unui centru de prelucrare şi a unui limbaj comun pentru tranzacţiile financiare internaţionale. Ideea, susţinută de un număr de 239 de bănci din 15 ţări, a stat la baza înfiinţării SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. După patru ani, în care iniţiatorii au definit principiile de bază ale cooperării, procesul de dezvoltare, regulile şi practicile de operare, şi a fost creat primul centru de procesare, în anul 1977 primul mesaj SWIFT a fost transmis în reţea.

Ce înseamnă SWIFT astăzi, după 40 de ani ? …aproximativ 10.500 de utilizatori – instituţii financiar bancare şi corporaţii – activi în reţeaua SWIFT, din 214 ţări, 3.341.928.896 de mesaje financiare transmise prin reţeaua SWIFT în primele opt luni ale acestui an, o infrastructură globală reproiectată pe principiile arhitecturii distribuite pe regiuni, care a fost finalizată în acest an prin intrarea în funcţiune a noului centru de operare din Elveţia, servicii de mesagerie financiară oferite 24 X 7, cu o disponibilitate a infrastructurii de comunicaţii şi mesagerie de 99,999%, securitate şi rezilienţă…

Dar mai mult decât o infrastructură globală de comunicaţii şi mesagerie financiară, SWIFT constituie o platformă de cooperare şi colaborare pentru crearea de standarde şi practici de afaceri, pentru definirea unor soluţii comune problemelor industriei financiare, iar acest rol a fost dezvoltat şi consolidat permanent de-a lungul existenţei sale.

În acest an, SIBOS a reunit timp de o săptămână peste 7.600 de delegaţi, factori de decizie şi experţi din instituţii financiar-bancare, furnizori de tehnologie, infrastructuri de piaţă, corporaţii multinaţionale şi consultanţi, precum şi peste 200 de companii, cu standuri în expoziţie, reprezentând instituţii financiar bancare, consultanţi, furnizori de tehnologie informatică.

Programul Conferinţei a cuprins sesiuni plenare dedicate problemelor majore cu care se confruntă industria financiar – bancară, forumuri dedicate corporaţiilor, standardelor, investiţiilor financiare, finanţării comerţului, sesiuni organizate de parteneri SWIFT sau de comunităţi naţionale.

Noile reglementări şi dificultăţi generate de implementarea acestora, standardizarea şi armonizarea practicilor la nivelul industriei, tendinţele regionale şi globale de dezvoltare, schimbările generate de evoluţia tehnologică şi cerinţele clienţilor, excelenţa operaţională şi creşterea eficienţei prin inovaţie şi colaborare au fost teme dezbătute pe larg în cadrul plenarelor şi sesiunilor SIBOS.

SIBOS Compliance Forum a fost dedicat impactului cerinţelor de reglementare impuse de diverse organizaţii la nivel naţional, regional sau global. O temă importantă în cadrul acestui forum a fost cea a aplicării reglementărilor privind prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi a sancţiunilor economice, de importanţă critică pentru comunitatea internaţională, ca metodă de a lupta împotriva crimei financiare.

Pentru prima dată de la declanşarea crizei financiare, în acest an s-a vorbit foarte mult despre oportunităţi, generate în special de evoluţia tehnologiei. SIBOS Technology Forum a avut în prim plan necesitatea de adaptare rapidă a industriei financiar bancare la schimbările tehnologice, schimbările de reglementări şi cerinţele clienţilor. Adoptarea noilor tehnologii este privită ca un mijloc de a genera valoare pentru industria financiară, prin explorarea oportunităţilor create de reţelele sociale şi experienţa utilizatorilor, prin posibilitatea de a atrage noi clienţi şi de a construi relaţii mai strânse cu cei existenţi.

O temă intens dezbătută a fost utilizarea tehnologiei cloud [i] în sistemele financiar bancare, care sunt oportunităţile şi riscurile, ce impact are adoptarea acestei tehnologii din punct de vedere al proiectării aplicaţiilor şi din perspectiva asigurării securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor.

În contextul adoptării noilor tehnologii, un subiect de mare interes a fost securitatea informaţiei în spaţiul virtual, s-a dezbătut modul în care au evoluat riscurile şi ameninţările aflate în continuă creştere şi s-a reafirmat necesitatea de colaborare a reprezentanţilor industriei financiare pentru a evita sau micşora efectele nedorite ale acestora.

Iniţiativa Innotribe s-a desfăşurat în acest an sub sloganul “There is light at the end of the tunnel”. Innotribe este un forum pentru inovaţie, destinat schimburilor de idei, pentru identificarea de noi proiecte, propuneri de soluţii concrete la problemele comunităţii financiar-bancare pe termen mediu şi lung. În cadrul sesiunilor Innotribe s-a discutat într-un cadru mai puţin formal despre viitorul banilor şi noile modele de business bancar, despre rolul gândirii creative în procesul de adoptare a deciziilor, despre modele de inovaţie în serviciile financiar bancare. Continuând tradiţia anilor anteriori, Innotribe a organizat un concurs de idei şi de proiecte, care a avut ca finalişti 15 companii, considerate ca cele mai inovatoare în domeniul serviciilor financiar-bancare. Trebuie menţionat că soluţia MyStandards pentru administrarea şi implementarea standardelor şi practicilor de piaţă a fost dezvoltată de SWIFT pornind de la o astfel de idee prezentată în cadrul Innotribe într-una din ediţiile anterioare.

O posibilă concluzie a unei săptămâni de expuneri profesioniste şi dezbateri intense ar fi aceea că, într-o lume în continuă schimbare, în care efectele crizei financiare sunt în continuare resimţite, noile tehnologii, noile reglementări şi evoluţiile politice generează provocări, dar şi oportunităţi pentru viitor. Un nou model de business bancar, mai flexibil, adaptabil atât cerinţelor de reglementare, cât şi cerinţelor pieţei, poate fi atins prin întărirea colaborării la nivelul industriei şi adoptarea noilor tehnologii în serviciile financiar bancare.

Ideile desprinse din dezbaterile SIBOS vor fi reluate, împreună cu proiectele şi preocupările comunităţii bancare din România în cadrul SWIFT Business Forum România ce va fi organizat de Asociaţia Română a Băncilor şi SWIFT la data de 7 noiembrie 2013 la Bucureşti, Hotel Intercontinental.

Download