SEPA National Forum 1st Edition- only in Romanian

 
   • Obiective Forum National SEPA si formular de adeziune;

Forumul Naţional SEPA se constituie ca organism consultativ, format reprezentanţi ai sistemului bancar şi ai diverselor categorii de utilizatori ai serviciilor de plată (autorităţi şi administraţii publice, corporaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, furnizori de utilităţi, mari comercianţi, societăţi de asigurare, consumatori etc.), în scopul furnizării de informaţii actualizate privind stadiul şi evoluţia proiectului SEPA şi al consultării utilizatorilor cu privire la soluţiile propuse de comunitatea bancară.

Download

   • Programul Forumului Naţional SEPA;

Scopul evenimentului este de a informara utilizatorii serviciilor de plată asupra stadiului proiectului SEPA şi asupra beneficiilor aduse de utilizarea instrumentelor de plată SEPA.

Download

 

 • Crearea Zonei Unice de Plăţi în Euro – Răzvan Vartolomei, Director Adjunct Direcţia Plăţi, Banca Naţională a României;

 

 

Se urmăreşte dezvoltarea aşa-numitelor servicii cu valoare adăugată, care să fie oferite clienţilor pentru facilitarea efectuării de plăţi electronice de către aceştia: plăţi iniţiate prin telefonul mobil (mpayments), plăţi iniţiate online prin internet (e-payments), facturare electronică (e-invoicing), reconciliere electronică (e-reconciliation), emiterea de bilete electronice pentru avion pe cardul bancar (e-tickets), notificarea prin SMS a efectuării de plăţi (credit advice) etc.

Download

   • SEPA în România – organizarea proiectului şi stadiul actual – Rodica Tuchilă, Consilier principal Asociaţia Română a Băncilor;

SEPA este un proiect iniţiat în februarie 2007, cu sprijinul Băncii Naţionale a României.

Download

   • Instrumente de plată SEPA pentru transfer credit şi debitare directă – Constantin Rotaru, Consilier principal Asociaţia Română a Băncilor;

Schemele de plăţi SEPA recunosc posibilitatea băncilor de a furniza servicii complementare de plăţi bazate pe Scheme pentru a soluţiona cerinţe specifice ale clienţilor.

Download

   • Plăţi cu carduri în SEPA – Adrian Apolzan, Director Relaţii Instituţionale şi Carduri, ING România;

Provocarea SEPA constă în tranziţia spre o piaţă integrată într-un mod armonios, cu păstrarea eficienţei şi a costurilor reduse.

Download

   • Directiva Serviciilor de Plăţi – Mirela Iovu, Vicepreşedinte CEC Bank, Cristian Nae, Director CEC Bank.

SEPA, DSP – oportunitate sau dificultate?

Download