Consumatorul, în centrul atenției

Consumatorul, în centrul atenției

 

Educație financiară, o componentă esențială de responsabilizare

Florin Dănescu, Președinte Executiv, ARB – Piața Financiară, iunie 2012

Criza financiară mondială – la care s-a adăugat un nivel scăzut al educaţiei în domeniul financiar-bancar – a erodat încrederea clienţilor de servicii bancare, creşterea încrederii venind concomitent cu înţelegereadomeniului, a drepturilor, obligaţiilor şi riscurilor.

Nevoia de a achiziţiona bunuri pe credit coroborată cu înclinaţia spre risc şi cu bagajul deţinut de informaţii de natură financiară determină clientul să balanseze decizia de a se împrumuta în limitele permise de normele de creditare. Clientul care are de câştigat este cel care a ştiut să-şi asume riscuri pe care le poate gestiona, mai ales dacă contextualizăm cu efectele crizei.

Supraîndatorarea este o consecinţă a unui optimism exagerat, amplificat de anii de boom economic. Studiul „Nivelul de educaţie financiară al românilor“, comandat de Asociaţia Română a Băncilor, arată că mai mult de jumătate din populaţia bancarizată nu a efectuat nicio comparaţie între oferte înainte de a achiziţiona un produs financiar-bancar. Doar 41% dintre respondenţi au declarat că au citit contractul în întregime. O proiecţie echilibrată se poate face prin cunoaştere şi prin efectuarea de comparaţii.

În contextul efectelor crizei economicofinanciare, reglementatorii – şi voi face acum referire în special la cei europeni –, având în vedere apartenenţa României la Uniunea Europeană, pun accent în elaborarea normelor pe o protecţie mai accentuată a consumatorului, printr-o conştientizare mai amplă.

Promovarea principiilor politicii bancare în domeniile de interes general în vederea creşterii nivelului de conştientizare şi responsabilizare în utilizarea produselor şi serviciilor bancare este una dintre preocupările prioritare ale Asociaţiei Române a Băncilor. Obiectivul este dezvoltarea receptivităţii pentru domeniul financiar-bancar, prin promovarea unor comportamente, crearea unor deprinderi şi atitudini care permit asumarea responsabilităţilor de natură financiară.

Asociaţia Română a Băncilor s-a alăturat eforturilor depuse de băncile membre în lansarea programelor privind educaţia financiar-bancară a populaţiei şi a demarat o campanie specifică la postul public de televiziune TVR1. Campania se derulează în perioada decembrie 2011-iulie 2012, iar prin intermediul acesteia ne propunem să contribuim la creşterea gradului de conştien tizare în rândul clienţilor actuali şi viitori ai instituţiilor de credit prin explicarea termenilor bancari pentru un public cât mai larg.

Realizate în coproducţie cu Televiziunea Română, materialele sunt difuzate în intervalul celor opt luni de campanie şi sunt postate şi pe site-ul arb.goodafternoon.ro la secţiunea „Educaţie Financiară“. Avantajul desfăşurării unei campanii TV este acela că gradul de distribuire ainformaţiei este destul de ridicat, fiind o campanie adresată inclusiv mediului rural, unde gradul de educaţie bancară este mai redus. Măsurătorile efectuate de companiile specializate au indicat faptul că pe perioada difuzării fillerelor ARB, audienţa maximă atinsă la nivel naţional de postul public TVR1 a fost de 518.000 de telespectatori adulţi, în medie, pe minut.

Fiecare bancă contribuie la educaţia financiară a românilor prin postarea pe ecranele TV în unităţile bancare a informaţiilor privind drepturile şi obligaţiile consumatorilor persoane fizice conform legislaţiei în vigoare şi a explicaţiilor cu privire la terminologia domeniului financiar-bancar, în baza Ordinului 164/2011 emis de ANPC.

Ţinând cont că educaţia financiară şi asigurarea accesului la servicii bancare de bază reprezintă priorităţi pentru români, având în vedere calitatea de cetăţeni europeni şi intenţia de creare a unei pieţe integrate a serviciilor financiare la nivel comunitar, este necesară demararea unor programe naţionale, prin impli –
carea statului, care să conducă la o înţelegere adecvată a fenomenului financiar-bancar.

Jumătate dintre respondenţii studiului „Nivelul deeducaţie financiară al românilor“ consideră că şcoala ar trebui să se ocupe de educaţia financiară a populaţiei, această instituţie fiind urmată de mass-media şi bănci. ARB a iniţiat discuţiile cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea practicării pe scară mai largă a orelor de educaţie financiară cu caracter opţional în licee şi consider că ar trebui să devină o preocupare
introducerea orelor de educaţie financiară cu caracter obligatoriu.

Educaţia financiară este o componentă esenţială de responsabilizare a consumatorilor, deoarece le oferă o înţelegere a modului de a gestiona finanţele, în scopul de a evita riscurile şi posibila excludere financiară. Acesta este un element cheie pentru a reconstrui încrederea consumatorilor. Comunitatea bancară susţine iniţiativele şi este dispusă să contribuie activ la îmbunătăţirea nivelului de educaţie financiarbancară a consumatorilor.

Descarcare