DEZVOLTARE DIGITALĂ – Între reglementare și oportunitate

DEZVOLTARE DIGITALĂ – Între reglementare și oportunitate

 

Tehnologia continuă să pătrundă în viața noastră, în orice domeniu de activitate și creează noi oportunități și în industria financiar bancară prin posibilitatea de a automatiza procesele interne, de a crea noi modele de afaceri și de a oferi servicii rapide, comode și sigure, în orice loc, în orice moment, cu costuri reduse, care să satisfacă cerințele unei noi generații de clienți.

În ultimii ani, autoritățile europene au emis un număr important de reglementări, având ca obiectiv crearea unei piețe europene integrate a serviciilor financiar-bancare. Aceste inițiative au apărut ca urmare a nevoii de actualizare a legislației pentru a răspunde provocărilor curente, precum cele generate de digitalizare, dar și pentru a crește gradul de incluziune financiară la nivelul Uniunii Europene. Apariția noii Directive a Serviciilor de Plăți – Directiva UE 2366/2015 – cunoscută sub prescurtarea PSD2 (Payments Services Directive 2) a fost necesară pentru modernizarea legislației din perspectiva evoluției tehnologiei, pentru a crea o mai mare deschidere, transparență și competitivitate și pentru a stimula inovația în zona serviciilor financiar-bancare.

Noua Directivă a Serviciilor de Plăți aduce o serie de noutăți importante:

 • extinde scopul și aria de aplicabilitate a primei Directive a Serviciilor de Plăți (Directiva CE 64/2007) pentru plăți în orice monedă, efectuate în interiorul spațiului economic European, dar și pentru plăți către și din țările din afara Spațiului Economic European – one-leg in sau out – în orice monedă.
 • reglementează noi jucători pe piața plăților: Third Party Providers (TPPs) – prestatori de servicii care sunt de două tipuri:
  • Account Information Service Providers (AISPs) – furnizori care se conectează la conturile bancare şi furnizează clientului informații integrate despre conturile sale, recomandări de investiții bazate pe comportamentul clientului etc.
  • Payment Initiation Service Providers (PISPs) – furnizori care pot iniția tranzacții de plată direct din contul clientului.

Deschiderea băncilor pentru aceste noi servicii – prin intermediul unor interfețe de tip ”Open API” către TPPs – va produce modificări substanțiale pentru piață, îmbunătățind în final oferta și serviciile de plăți pentru consumatori. Alte elemente de noutate prevăzute de PSD2 sunt:

 • consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva fraudei, a eventualelor abuzuri și a incidentelor de plată;
 • consumatorii vor suporta pierderi limitate până la maximum 50 euro (față de 150 euro în prezent) în cazul plăților cu cardul neautorizate;
 • sunt prevăzute drepturi sporite ale consumatorilor pentru realizarea de transferuri și remiteri de bani în afara Europei sau plăți în monede ale țărilor terțe;
 • este încurajată apariția unor noi operatori și dezvoltarea de modalități inovatoare de plată de pe telefonul mobil și prin Internet în Europa, pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene la nivel mondial.

PSD2 va crește competiția pe piața plăților și va înlesni drumul către „one single  banking market“, o piață fără bariere geografice sau de reglementare și care este, de altfel, un obiectiv exprimat la nivelul Uniunii Europene. Pe măsură ce aceste bariere cad, piața bancară europeană va deveni mai eficientă. Implementarea prevederilor noii Directive aduce o serie de provocări pentru sistemul bancar, legate în special de costurile cu infrastructurile IT, care vor crește ca urmare a cerințelor mult mai ridicate în ceea ce privește securitatea datelor și a tranzacțiilor. Atât instituțiile de credit, cât și furnizorii terți de servicii de plată vor trebui să crească măsurile de securitate a tranzacțiilor on-line, prin includerea unui protocol mai strict de autentificare a clientului în vederea efectuării plății.

Totodată, industria bancară va trebui să procedeze la reorganizarea proceselor și modelelor de afaceri, la modificarea contractelor cu clienții, să realizeze adaptarea sistemelor informatice, să implementeze soluții pentru o autentificare sigură a noilor furnizori, dar și să își asume o colaborare strânsă cu noii furnizori de servicii de plată astfel încât transpunerea Directivei să conducă la un efect benefic concret și coerent pentru consumatori.

PSD2 aduce o serie de oportunități pentru bănci, care au posibilitatea să își diversifice serviciile, prin inovare și prin încheierea de parteneriate cu companiile FinTech. Deschiderea băncilor prin interfețele ”Open API” le oferă acestora posibilitatea de a distribui în mod flexibil produse prin intermediul unor canale terțe furnizate de partenerii FinTech, facilitând inovația și reducând timpul de livrare pe piață sau de a încorpora oferte ale unor terțe părți în propriile oferte de produse, propunând astfel o gamă mai largă de servicii, ceea ce poate spori loialitatea clienților.

Gradul de introducere a tehnologiilor digitale în relațiile cu clienții este un factor esențial pentru ca sectorul bancar să poată utiliza la maximum oportunitățile oferite de PSD2. Din perspectiva introducerii tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare, la nivelul sistemului bancar românesc există preocupări pe mai multe planuri:

 • dezvoltarea și punerea la dispoziția clienților de servicii digitale – rapide, comode, eficiente, sigure și transparente – care vor duce la diminuarea deplasărilor la bancă, eliminarea hârtiilor și a birocrației;
 • realizarea de investiții importante în sisteme informatice și de telecomunicații, standardizarea și adoptarea celor mai bune practici europene, dezvoltarea unor noi servicii precum serviciile de plăți instant;
 • întărirea cooperării privind asigurarea securității cibernetice la nivel individual și la nivelul sistemului bancar – pentru prevenirea și soluționarea incidentelor de securitate cibernetică, pentru diminuarea fraudelor electronice și asigurarea unui grad cât mai înalt de protecție a clienților;
 • informarea clienților pentru utilizarea serviciilor digitale pe scară largă și pentru conștientizarea regulilor de securitate minime necesare pentru a-și proteja datele personale și financiare;
 • demersuri pentru armonizarea legislației, în paralel cu participarea la procesul de transpunere la nivel național a noilor reglementări europene.

Descarcă PDF