Comunicat de presa ARB

 

Comunicat de presă ARB privind actualizarea datelor personale ale clienţilor băncilor.

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) invită clienţii instituţiilor de credit din România – persoane fizice şi juri-dice – să procedeze, în cel mai scurt timp, la actualizarea/completarea datelor solicitate de băncile prin care desfăşoară operaţiuni, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, pentru a evita cazurile în care efectuarea tran-zacţiilor solicitate va fi întârziată până la conformarea şi respectarea prevederilor legislative existente privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Download